Ambassador Oğuzhan Ertuğrul’s Article (in Dari) On The Second Anniversary Of The 15 July Failed Coup Attempt Published By Afghan Local Newspapers

Kabil Büyükelçiliği 16.07.2018

در تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۱۶ چه اتفاقی رخ داد ؟

اوغوزهان ارطغرول سفیر کبیر

طیاره های جنگیشب۱۵ جولای ۲۰۱۶ مراکز پولیس ترکیه را تیر باران کردند. ده ها پولیس که مسئول حفاظت از جان مردم است شهید شدند. همان طیاره های جنگی، پارلمان بزرگ ملی ترکیه را در جریان جلسه بمب بارد مان کردند.در عین زمان ریاست جمهوری ترکیه بمب باردمان شد؛ مرکز لوی درستیز تیر باران شد. تقریبا تمام نهادهای دیموکراتیک در کشور به طور همزمان مورد حمله قرار گرفت. دردناک ترین این حادثه افرادی که بدون تردید مردم غیرنظامی را نیز هدف قرار داده و این حملات وحشیانه را انجام دادند اتباع ترکی بودند.

خوب، آن شب در ترکیه چه واقع شد ؟ خلاصه اینکه، اعضای سلول مخفی یک سازمان تروریستی، حکومت مشروع جمهوری ترکیه را که در نتیجه ی انتخابات دیموکراتیک به اقتدار رسیده بود، خواستند با کودتا ۱۵ جولای ۲۰۱۶ آنرا سرنگون کنند. آنهاییکه برای انجام این کودتا تلاش ورزیدند، کسانی بودند که با گروه تروریستی فتح الله گولن (FETÖ) ارتباط داشته ودر بین قوای مسلح ترکیه جا گرفته بودند.

مردم ترکیه با درک اینکه دیموکراسی در ترکیه به خطر مواجه شده، بتاریخ ۱۵ جولای علیه کودتاچی ها بی درنگ مبارزه کردند. با پخش خبر کودتا از طریق رسانه ها، مردم به سرک ها برآمدند.

در نتیجه حملات کودتاچی ها، بالای مردم که از حق دیموکراتیک خود دفاع می کردند ۲۴۶ شهروند ترکی شهید شدند از این جمله ۱۷۹ نفر آنها افراد غیر نظامی و بی گناهی بودند که شجاعانه در مقابل تانک ها از خود مقاومت نشان دادند. در نتیجه ی این حادثه بیش از دو هزار نفر شهروند ترکی زخم برداشتند.


بالاخره مردم ترکیه اجازهمداخله به نظام دیموکراسی ایشان را نداده ؛ حرکت کودتاچی ها عقیم باقی ماند.

تمام اعضای احزاب سیاسی مختلف که زیر سقف پارلمان بزرگ ملی ترکیه جمع شدند عمل کودتاچیان را با صدور بیانیه مشترک محکوم کردند. رشد دیموکرسی ترکیه یک بار دیگر اثبات شده و رژیم دیموکراسی ترکیه از لبه نابودی نجات داده شد. بعد از گذشت دو سال


و در نتیجه دلایل محکمه و اعترفات منسوبین
FETÖ با قوت ثابت گردید که اینکودتای خاینانه از طرف FETÖ انجام شده است. فتح الله گولن از مدت ۳۰ بدین طرف مرید های خویش را بخاطر نفوذ کردن در اردو ترکیه، سیستم قضایی و داخل بوروکراسی دولتی تشویق می نمود. اسنادی که در سال ۱۹۹۷توسط کمره مخفی ثبت و بدست آمده نشان میدهد که گولن برای مرید های خود هدایت میدهد : ( بدون جلب توجه تا به شاه رگ های دولت نفوذ کنید). گولنپلان های شیطانی و منفور خود را پنهان کرده و بخاطر سرنگون ساختن حکومت ترکیه که در نیتجه انتخابات دیموکراسی به اقتدار رسیده بود.

مکاتب، موسسات غیردولتی و شرکت ها و یک شبکه ی وسیع را تاسیس و از طریق آن به ادارات دولتی بشکل مخفیانه نفوذ کرد.

FETÖ، جهت دست یابی به امکانات مالی بخاطر فعالیت های مخربانه خویش، در بسیاری از کشور های دنیا مکاتب تاسیس کرده

و هنوز هم فعالیت های شان در این مکاتب دوام دارد
و از این مکاتب وجوه هنگفت مالی بدست می آورد.

FETÖ، با تاسیس مکاتب افغان-ترک از ۲۲ سال بدین طرف در افغانستان فعالیت دارد.

از سال های متمادی، زیر نام اینکه بهترین شرایط
آموزشی را برای مردم افغانستان مهیا می سازد، منسوبین
FETÖ، که در ولایات مختلف افغانستان فعالیت می کنند در حقیقت این شبکه بخاطر فعالیت های غیر قانونی ایشان در ترکیه و دیگر ممالک جهان منابع مادی تامین کرده است.

مردم افغانستان، تخریب ناشی از ترور و روش های تخریبی تروریست ها را بشکل بهتر درک کرده و اضرار آنرا بهتر از همه میدانند. چنانچه بعد از

دست یازیدن بعمل کودتای ۱۵ جولای؛ افغانستان از جمله کشور های صدر جدول از لحاظ همبستگی با ترکیه بوده و این یک تصادف نیست. بنیاد دوستی و برادری ملت های افغان-ترک از صد ها سال قبل بر پا شده، مردم و حکومت های دو کشور در سخت ترین شرایط با همدیگر همکار و همنوا می باشند.

به تعقیب حادثه ۱۵ جولای، دولت های افغانستان و ترکیه، با حذف ساختار
FETÖ در افغانستان موافقت کردند. در این چوکات جهت توقف منابع تامین مالی
FETÖ در افغانستان و بخاطر همکاری زیادتر درعرصه آموزش
افغانستان، ترکیه تصمیم گرفت تا مکاتب افغان-ترک به بنیاد معارف ترکیه انتقال یابد.

تفاهمنامه که در فبروری۲۰۱۷ فی مابین وزارت های معارف دو کشور و در اپریل ۲۰۱۷ به اجرا در آمده، فعالیت های که در راستای انتقال مکاتب افغان-ترک به بنیاد معارف ترکیه دوام دارد. طبق یادداشت تفاهم نامه مورد بحث، ترکیه، ۱) بلند بردن سطح کیفیت در مکاتب متذکره، ۲) ۲۰ فیصد تخفیف در اجرت سالانه، ۳) در ۱۰ سال آینده تعداد مکاتب را
به ۲۸ باب رساندن، ۴) مستفید کردن از بورس های تحصیلی ترکیه اطفال شهید افغان و شاگردان موفق فارغ التحصیل مکاتب بنیاد معارف ترکیه را، ۵)

استخدام فارغین وقتیکه به افغانستان بر می گردند مطابق به بخش های تحصیلی شان در مکاتب مذکور، ۶) مهمتر از همه

تعهد کرده است:عایدات که از این مکاتب بدست میآید دوباره در بخش معارف افغانستان به مصرف برساند.
رهبر و همکار های FETÖ در افغانستان با پروپاگند های دور از حقیقت و بی اساس مانند: بسته شدن مکاتب افغان-ترک، ترکیه
توان فرستادن معلمین ترکی را به افغانستان ندارد، گرفتاری معلمین، آموزش جوانان افغان در نیمه راه خواهد ماند؛

کوشش می کنند والدین شاگردان را به وحشت بی اندازند.

از تاسیس جمهوری ترکیه تا امروز، ترکیه چنانچه که افغانستان را در عرصه های مختلف کمک کرده

در زمینه انتقال مکاتب و بهتر ساختن آن نیز به تعهد خود کاملا

پابند است و جهت عملی ساختن تعهدات خویش منتظر انتقال مکاتب می باشد.

ترکیه هم در مبارزه با FETÖ و هم برای عملی ساختن تعهدات خود با دولت افغانستان، احترام کامل به ارزش های افغانستان داشته و

با رعایت حاکمیت قانون حرکت می کند. با انتقال مکاتب افغان-ترک به بنیاد معارف ترکیه، ترکیه در ۱۰ ها سال آینده همکاری های لازم و مثبت را در بخش معارف افغانستان انجام خواهد داد.

با اشتراک میلیون ها انسان از گروپ های مختلف
در ۷ اگست ۲۰۱۶ بخاطر یادبود از دیموکراسی و شهدا
تجمع که در ترکیه تشکیل شده بود در صدر این تجمع بیرق های ترک و افغان در کنار هم به اهتزاز در آمده بود.

با دیدن این منظره بیاد می اوریم که با گذشت دو سال از دست یازیدن به کودتا، ملت افغان-ترک
مشترکا علیه تروریزم مبارزه نموده
و توانایی واقعی را در همکار بودن با همدیگر نشان داده و همچنان یک بار دیگر ثابت می سازد که پایه های دوستی افغان-ترک تا چه اندازه استوار بوده است.

اوغوزهان ارطغرول

سفیر کبیر جمهوری ترکیه در افغانستان.


Atatürk

Sunday - Thursday

08:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00

2/14/2021 Former Socialist Russian troops defeat and exit day from Afghanistan
3/21/2021 New Solar Year (Naw Roz) and Farmer’s Day
3/22/2021 Farmer day
4/28/2021 Celebration of Islamic Revolution in Afghanistan
5/13/2021 5/15/2021 Eid-ul Fitr
7/20/2021 7/22/2021 Eid al-Adha
8/19/2021 Tenth of Moharam, Ashora
8/19/2021 The Independence Day of Afghanistan
9/9/2021 Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day
10/19/2021 Prophet Mohammad's Birthday
10/29/2021 Republic Day (Turkish National Day)